Kommunalvalg 2017
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, ny kandidat for Vennstre i Syddjurs til KV17
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, ny kandidat for Vennstre i Syddjurs til KV17
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

KV17 - debat Syddjurs: Er privatisering af vandløb en god idé?

Af Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) - kandidat til KV17:

“Kommunen vil privatisere en række vandløb. Det åbner op for en mere effektiv vedligeholdelse og dermed bedre afledning af de store vandmængder – men udgiften følger med.

Det har været en våd sommer – det er der næppe nogen der er uenige i. DMI bekræfter, at vi teknisk set har haft en ”våd” sommer. September tog over og endte som den mest våde september i 16 år - 109 mm blev det til iflg. DMI. Lokalt oplevede Helgenæs en ”500-års-skylle” med 98,6 mm regn 6. september – samme dag havde vi her i Grønfeld syndflod ned gennem byen, der gav mange oversvømmelser.

I budgetforliget for 2018 har byrådet i Syddjurs afsat en ekstra 0,5 mio. kr. til ”øget mekanisk vedligehold for at øge vandføringsevnen i kommunale vandløb”. Det kan jeg kun hilse velkommen. Husejere, lodsejere og landmænd har en fælles interesse i at få vand transporteret væk, og det mærkes særligt i våde perioder, som den vi oplever. Den 0.5 mio. kr. skal hjælpe til med at holde kommunens offentlige vandløb i en stand, så de kan klare de stigende nedbørsmængede.

De stigende nedbørmængder fordrer, at regulativet for det enkelte vandløb tilpasses for, at vi kan undgå store oversvømmelser. Et vandløbsregulativ sætter rammerne for, hvordan det enkelte vandløb må vedligeholdes. Vores vandløb klassificeres i private og offentlige (kommunale). Offentlige vandløb omfatter de vandløb, som det offentlige administrerer og vedligeholder. Disse vandløb har ”offentlig interesse”, dvs. de på den ene eller anden måde vurderes at have værdi for mere end blot bredejerne. Alle andre vandløb er private.

Udvalget for Natur, Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune har i starten af året udsendt et forslag til revision af vandløbsregulativerne. I samme forslag argumenteres der for en harmonisering af kommunens opdeling af vandløb i offentlige og private. Det får særlig betydning i den gamle Ebeltoft Kommune, hvor mange vandløb er offentlige.

I praksis forslås en række vandløb privatiseret, da de ikke har ”offentlig interesse”. Det betyder at vedligeholdelsesopgaven overgår til bredejerne – indenfor rammerne af det gældende vandløbsregulativ. Udgiften til vedligehold skal afholdes af bredejerne, men omvendt åbner det for en frihed til rettidig omhu i forhold til oprensning.

Jeg tænker, at et skarpere fokus på hvilke vandløb der har offentlig interesse, og dermed skal være klassificeret som offentlige, må føre til en mere dedikeret vedligeholdelse og følgende vandledningsevne. Jeg kan også se en fordel i, at bredejerne ved private vandløb kan vedligeholde, når behovet er der – om end at udgifterne følger med.

Hvilke vandløb, der tænkes privatiseret fremgå af ”Plan for revision af vandløbsregulativ”, som kan findes på Syddjurs Kommunes hjemmeside.”

Publiceret: 20. Oktober 2017 11:23

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalavisen Kalø Vig

Fik du læst
Bøger
Forsiden netop nu
ANNONCER
Se flere